ႏိုင္ငံမဲ့ဘဝမွ ကမာၻေက်ာ္ Oracle ကုမၸဏီရဲ႕ ဒုတိယအၾကီးအကဲျဖစ္လာသူ ျမန္မာျပည္ဖြားတစ္ဦး

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အာရွနည္းပညာတကၠသိုလ္ Asian Institute of Technology- AIT ၌ ၁၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနားက်င္းပသည္။ထိုဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္တြင္ ဘြဲ႕ရယူဆြတ္ခူးခဲ့သူမ်ားမွာ

ဗီယက္နမ္မွေက်ာင္းသား ၈၀ ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား ၃၃ ဦး၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အိႏၵိယ၊ လာအို၊ နီေပါ၊ ပါကစၥတန္၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသား ၂၈ ဦး၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား ၁ ဦး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုအခမ္းအနားတြင္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္အခမ္းအနား စီစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဒုဥကၠ႒ ပါေမာကၡ Prof. S. Kumar က အဖြင့္အမွာစကား အနည္းငယ္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ ၾသဝါဒစကားခ်ီးျမႇင့္ေပးမည့္

Loading...

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအေၾကာင္းကို အခ်ိန္ယူ၍ မိတ္ဆက္ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုသူမွာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ AIT တကၠသိုလ္၏ အထူးခြၽန္ဆုံးဘြဲ႕ရ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုယ္စား စကားေျပာၾကားခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္၊

၁၂၄ ႀကိမ္ေျမာက္ AIT ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား၌ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ၾသဝါဒရွင္ အျဖစ္ ျပန္လည္ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ေဒါက္တာ ရာဖီအုလ္ အဟဒ္ Dr. Rafiul Ahad ျဖစ္၏။ ေဒါက္တာ အဟဒ္သည္ အေမရိကန္မွကမာၻေက်ာ္ Oracle Corporation ၏ Product Development ၌ ဒုတိယ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသူျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍ ေဒါက္တာအဟဒ္က မိမိ၏ဘဝအေၾကာင္း တစြန္းတစကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၃၈ ႏွစ္က သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စြန႔္ခြာထြက္ရွိလာၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ “ႏိုင္ငံမဲ့” ဘဝျဖင့္ ေရာက္လာသည္။ (ဇာတိႏိုင္ငံ၏အမည္ကိုမူ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း မရွိခဲ့)။ ရရွိထားေသာဘြဲ႕ႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္သည့္အလုပ္အကိုင္ မရရွိေသာေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၏ နံရံႏွင့္ ၾကမ္းခင္းမ်ားကို ေဆးသုတ္ျခင္း ၊ လုံၿခဳံေရး အခ်က္ေပး ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း စသည့္အလုပ္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရသည္။ ၎ေနာက္ ဘုရားေက်ာင္း၏သင္းအုပ္ဆရာက သူ၏ပညာခရီး ေရွ႕ဆက္ေရးအတြက္ AIT တက္ခြင့္ရေအာင္ ကူညီေပးသည္။ ထိုင္းဘုရင္၏ ပညာသင္ဆုကို ရရွိ၍ M.Sc. (Computer Applications) ဘြဲ႕လြန္ကို ဆြတ္ခူးခဲ့သည္။

ထိုမွတဆင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာသင္ဆုျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေဒါက္တာဘြဲ႕အား ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ဘဝတစ္ဆစ္ခ်ိဳးအေျခအေနတြင္ မိမိကို ေျမေတာင္ ေျမႇာက္တြန္း တင္ေပးလိုက္ေသာထိုင္းႏိုင္ငံအား ေက်းဇူးဆပ္ အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ အစဥ္သျဖင့္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း စသျဖင့္ သူက ရွည္လ်ားစြာ ေျပာဆိုမွာၾကားသည္။ စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိရန္၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၌မဆို

စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ေဆာင္႐ြက္တတ္ရန္၊ အသိပညာမ်ားကို မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးရန္၊ အလုပ္ႏွင့္ဘဝအား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်စြာ တည္ေဆာက္ၾကရန္ ဟူေသာ သူ၏ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈသင္ခန္းစာ ၄ ခုကိုဘြဲ႕ရေမာင္မယ္မ်ားအား ေဝမွ်ေပးခဲ့သည္။မိမိ စြန႔္ခြာလာခဲ့ရေသာ ဇာတိႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ကန႔္သတ္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့၊ ရွိဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ဒီမိုကေရစီေျခလွမ္း စတင္ေနၿပီကို သိရသည့္အေၾကာင္း

ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္လႊတ္ဆုံးရႈံးသြားရသည့္ အဆိုပါ လူခြၽန္လူမြန္တစ္ဦးအေၾကာင္း အနည္းငယ္ တင္ျပလိုပါသည္။ ေဒါက္တာ ရာဖီအုလ္ အဟဒ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားၿပီး ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ရန္ကုန္ ဝိဇၹာႏွင့္သိပၸံတကၠသိုလ္မွ B.Sc. (Physics) ကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ကြန္ပ်ဴတာ႒ာနမွ M.Sc. (Computer Science) ဘြဲ႕ကိုလည္းေကာင္း ရရွိသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကြန္ပ်ဴတာ႒ာနတြင္ systems programmer အျဖစ္သုံးႏွစ္ လုပ္ကိုင္သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ထြက္လာၿပီး ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ AIT ၏ ပထမဆုံး Computer Applications ဘြဲ႕သင္တန္းကို ပညာသင္ဆုႏွင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ AIT မွ M.Sc. (Computer Science)

ဘြဲ႕ရရွိကာ ျပည့္ဝပညာသင္ဆုႏွင့္တစ္ကြ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရွိ University of Southern California မွ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ Ph.D. program သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရျပန္သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ၎မွ Ph.D. (Computer Science)ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံေဒါက္တာဘြဲ႕ကို အေကာင္းဆုံး အဆင့္ဝင္ျဖင့္ ဆြတ္ခူးရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ အေျခခ်ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေရးရာ ပညာေရးႏွင့္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သည္။

၁၉၈၅ မွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ University of Maryland ၏ College of Business and Management ႒ာနတြင္ Information Systems လက္ေထာက္ ပါေမာကၡအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိHewlett-Packard Corporation, Cupertino, California တြင္ Enterprise Objects Program အတြက္ ဗိသုကာပညာအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၉ မွ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အထိ Santa Clara University, Santa Clara, California ၏

ကြန္ပ်ဴတာ အင္ဂ်င္နီယာ႒ာနတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းသုေတသီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အထိ California, Redwood Shores မွ Oracle Corporation ၏ Oracle Lite ကုန္ထုတ္႒ာနအႀကီးတန္းအႀကံေပးႏွင့္ ဗိသုကာပညာရွင္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၀ မွ ယေန႔တိုင္ ၎ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲျမႇင့္တင္ေရး႒ာန၏ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္လည္းေကာင္း လုပ္ကိုင္သည္။ Oracle ေကာ္ပိုေရးရွင္း၏

database ႏွင့္ မိုဘိုင္းလ္ ဆက္စပ္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၌ ဦးေဆာင္ေအာင္ျမင္ေစခဲ့သူျဖစ္သည္။ databases, security, mobility ႏွင့္ performance ဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္း မ်ားစြာကိုလည္းေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး သတင္းႏွင့္နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈ ဂုဏ္ထူးမ်ားစြာကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ ထူးခြၽန္ေသာ ေဂါက္႐ိုက္အားကစား သမားတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ သတင္းႏွင့္နည္းပညာနယ္ပယ္၏ သုေတသနႏွင့္

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ အေတြ႕အႀကဳံရွိေနသျဖင့္ ကမာၻ႔အသိအမွတ္ျပဳကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာသည္။ ပညာရပ္ႏွင့္ ကြန္ဖရင့္စာတမ္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ေရးသားတင္သြင္းခဲ့ၿပီးသတင္းႏွင့္နည္းပညာအေျဖရွာျခင္း၌ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆု ၆ မ်ိဳး ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ဆု ၄ မ်ိဳးအတြက္လည္း လ်ာထားခံရၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔သာမက HP ႏွင့္ Oracle မွ ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္ကုန္သစ္

၆ မ်ိဳးကိုလည္း အၾကမ္းထည္မွ အေခ်ာသတ္အဆင့္အထိ စြမ္းေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ယခုအခါ cloud computing နယ္ပယ္ထိေရာက္ေအာင္ တြန္းတင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ကမာၻ႔ၾသဇာအႀကီးမားဆုံး ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာေကာ္ပိုေရးရွင္းတစ္ခု၏ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာသည့္ သူ႔ဘဝႏွင့္ယွဥ္၍ ေဒါက္တာ အဟဒ္က ထိပ္တန္း အဆင့္ျမင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား အတြက္ အေျခခံပညာေရးမွာ အလြန္အေရးႀကီးလွေၾကာင္း ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။

အကယ္၍မ်ား ယခင္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးဘာသာ ခြဲျခားခ်ိဳးႏွိမ္ဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိခဲ့ပါလွ်င္ ေဒါက္တာ အဟဒ္ကဲ့သို႔ ကမာၻကို ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မည့္ တိုင္းက်ိဳး ျပည္ျပဳ လူခြၽန္လူမြန္တို႔အား

ဆက္လက္ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္မည္၊ ၎အျပင္ တိုင္းျပည္သည္ ကမာၻ႔အလယ္ ဂုဏ္ထည္စြာ ရပ္တည္ေနလိမ့္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ သင္ခန္းစာယူအပ္သည့္ အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္ဟုလည္းေကာင္း ေတြးမိေပသည္။

ေဒါက္တာ အဟဒ္ အေနျဖင့္ အမိႏိုင္ငံကို စြန္ခြာခဲ့ရသည့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းတရားနဲ႔ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္း အစုံအလင္ကို အေျခအေန အခြင့္အေရး ေပးရင္ျဖင့္ ေမးျမန္းတင္ဆက္ေပးသြားပါမည္။