ဒါရိုက္တာဝိုင္ကိုး ဒဲ့ စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ ယုန္ေလး

ဒါရိုက္တာဝိုင္ကိုး ဒဲ့ စိန္ေခၚလိုက္တဲ့ ယုန္ေလး

ယုန္ေလးရဲ႕ ေၾကာ္ျငာနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ဝိုင္းကေျပာလာတဲ့ အေပၚ ယုန္ေလးအတြက္ မခံမရပ္နိုင္ျဖစ္ၿပီး ေျပာလာတာျဖစ္ပါတယ္။

Loading...

ဝိုင္းကပဲ လြန္သလား ယုန္ေလးကပဲ လြန္သလားဆိုတာ ပရိတ္သတ္ႀကီးတို႔ ေျပာခဲ့ၾကပါဦးေနာ္