ေကာ့မႉးမဲဆႏၵနယ္မွာ အနိုင္ရရွိသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ဒီကေန႕မနက္ပိုင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမွာ NLD ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အနိုင္ရခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ NLDပါတီက ခိုင္လုံမဲ ၆၅,၉၂၄ ရရွိခဲ့တယ္လို႔ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၉၈,၆၇၈ဦးရွိၿပီးလာေရာက္မဲေပးသူ ၇၉,၁၁၅ဦးရွိခဲ့ပါတယ္။

ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ၇၇,၄၅၅ရရွိၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၆၅,၉၂၄မဲရရွိကာ ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ျမႇောက္ခံရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။