ေမြးေၾကာင္းခ်ဳပ္႐ိုးနာေနေသးေပမယ့္ မဲကိုအရထည့္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူ

ေမြးေၾကာင္းခ်ဳပ္႐ိုးနာေနေသးေပမယ့္ မဲကိုအရထည့္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူ

၈.၈.၂၀၂၀

သားဦး၊ ေယာက္်ားေလးေမြး။

ေမြးထားၿပီးကာစ ေမြးေၾကာင္းခ်ဳပ္႐ိုးနာေနေသးေပမယ့္ မဲကိုအရထည့္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့သူ။ကိုယ္တိုင္မဲ႐ုံအေရာက္သြားၿပီး မဲထည့္ခဲ့သူ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဆး႐ုံမွာ ေဆး႐ုံတက္ေနသူ/မဲထည့္ခြင့္ရွိသူလူနာအားလုံးကို မဲအရထည့္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ဘာထည့္ခဲ့တုန္းလို႔ေမးၾကည့္ေတာ့ NLD ေပါ့ဆရာရယ္တဲ့။

လုံးခင္းသူေတြေနာ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ တာဝန္ေက်ခဲ့ၿပီ။

ပုံ ကေတာ့ အထက လုံးခင္းမွာ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္မဲထည့္ခဲ့တဲ့ ေမြးၿပီးကာစ ကြၽန္ေတာ့္‌ေဆး႐ုံရဲ႕ေမြးလူနာေပါ့။(ေမြးၿပီးကာစလူနာ ေနာက္ႏွစ္ေယာက္ရွိေသးတယ္၊ သာယာကုန္းမဲ႐ုံမွာ သြားေရာက္မဲထည့္ခဲ့သူ)။

ခြဲေမြးၿပီး(၃)ရက္ေျမႇာက္လူနာကေတာ့ ကထန္ေက်း႐ြာအျပန္ ဆြတ္ေအာင္မဲ႐ုံမွာ မဲဝင္ထည့္၊ ခြဲေၾကာင္းနာလို႔ ခါးကုန္းကုန္းႀကီးျဖစ္ေနေလာက္တယ္လို႔ မ်က္စိထဲျမင္မိတယ္။ မဲ႐ုံထဲထိ ေရာက္ေအာင္ကူညီေပးၾကတဲ့မဲ႐ုံတာဝန္ရွိသူေတြအားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

က်န္းမာေရးမႉးႏွင့္ႏွလုံးလွပရဟိတအသင္းကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးပါ။