ဂ်င္းထည့္လို႔ မရတဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္လာပါၿပီ၊ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ေတြ ေနရာတကာမွာ ျမင္လာရၿပီ

ဂ်င္းထည့္လို႔ မရတဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္လာပါၿပီ၊ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ေတြ ေနရာတကာမွာ ျမင္လာရၿပီ

ဂ်င္းထည့္လို႔ မရတဲ့ ေခတ္ကို ေရာက္လာပါၿပီ၊ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ေတြ ေနရာတကာမွာ ျမင္လာရၿပီ..

အေမ့ေခတ္ေရာက္မွ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ရပ္ေတြ ေနရာတကာမွာ ျမင္လာရေတာ့တယ္။ ခိုးလို႔မရေတာ့တဲ့သူေတြ ခုအစိုးရကို မႀကိဳက္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြအတြက္ေတာ့ လက္သန္းေတြ ေ႐ႊခ်ထားရေလာက္ေအာင္ အဖိုးတန္လြန္းတယ္..

လွိုင္သာယာ (အေနာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ဇင္ေယာ္လမ္း အရည္အေသြးမမွီစြာ လမ္းခင္းေနမႈအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ လမ္းတံတားဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားမွ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈ၍ အကုန္ျပန္ခြါခိုင္းကာ အသစ္ျပန္လည္ ခင္းခိုင္းခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကို ဥပေဒနဲ႕အညီအေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အရည္အေသြးမမွီေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ

ဦးထြန္းထြန္းဦး (၁၀-၁-၂၀၂၁)