တိုက္ပြဲျဖစ္လို႔ ဒဏ္ရာရ ေျခလက္ေတြစြန္႔လြတ္ရတဲ့အခ်ိန္ ဗကကြၽန္ေတာ္ေသေတာ့မယ္ဗ်ာ သူတို႔ဘယ္ေတာ့လာေခၚမွာလဲ ေမးလာတဲ့အခါ

လႈပ္ရွားသြားဖို႔ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ဗကအခုဘယ္သြားမွာလဲဟင္ လို႔ေမးလာတဲ့အခါ ငါလဲမသိဘူးေရွ႕ကလူေနာက္သာလိုက္ကြာ လို႔ေျပာရတဲ့အခါတိုင္း ကြၽန္ေတာ္အားနာမိတယ္။ ေရာက္ရမဲ့တပ္တည္ေရာက္လို႔ကင္းခ်က်င္းတူးပီးခ်ိန္ ဗကမနက္စာထမင္းျပန္ခ်က္ရေတာ့မလား/ေရခပ္ရေတာ့မလား လို႔ေမးလာတဲ့အခါ တျခားတပ္စုေတြတပ္စိတ္ေတြခ်က္ရင္ခ်က္ သူတို႔ခပ္ရင္ခပ္ကြာ လို႔ေျပာရတဲ့အခါတိုင္း ကြၽန္ေတာ္အားနာမိတယ္။ ေရကငတ္ ခရီးကပန္းေတာ့ခဏနားတဲ့အခ်ိန္ ဗကေရနဲ႔နီးၿပီလားလို႔ေမးလာတဲ့အခါတိုင္း ေျမပုံထဲေတာ့ေရေခ်ာင္းကေရွ႕မွာ တကယ္ရွိ/မရွိေတာ့ ငါလဲမသိဘူး လို႔ေျပာရတဲ့အခါတိုင္း

Read more

ဗိုလ္မႈးအေယာင္ေဆာင္ၿပီး လူတကာကို လိုက္လိမ္ညာစားေနတဲ့ အရပ္သား

ဗိုလ္မႈးအေယာင္ေဆာင္အရပ္သားမိၿပီ မိမိကိုယ္မိမိ တပ္ရင္း(70)မွဗိုလ္မႈးေအာင္ကိုဝင္းဟုလိမ္ညာေျပာဆိုအေယာင္ေဆာင္ေသာသူသည္ ကရင္ေခ်ာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံသို႔ ၂၈ ၉ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ အေရွ႕တိုင္းပုလဲ ကုမၼဏီ စက္ဘီး(400)မွလႉမည္ဟုဆို၍ ဖုန္းဆက္ၿပီး ေျပာခဲ့ၿပီး၂၉ ၉ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စက္ဘီးတင္လာသည့္ကားဘီးေပါက္သည္ဟု လိမ္ညာေျပာဆိုကာ ေငြသား

Read more