ခ်စ္သူျဖစ္ေနရင္ေတာင္ ဒါမ်ိဳးလာလုပ္ရင္ ဥပေဒနဲ႔ျငိစြန္းလို႔ ရဲစခန္းမွာ အမႈဖြင့္ႏိုင္ပါတယ္ မိန္းကေလးတိုင္း မျဖစ္မေန သိထားသင့္ပါတယ္ေနာ္

ခ်စ္သူစံုတြဲေတြ အပါအဝင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ၾကားမွာ Read More…