ကြၽန္ေတာ့္ အမ်ိဳးသမီးအေျခအေန မေကာင္းဘူး ဟု မင္းရာဇာ ဆို (႐ုပ္သံ)

“သူတို႔ဘက္က ႐ုံးခ်ိန္းေတြလည္း မလာဘူးဗ်ာ..ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကိုေထာင္ထဲမွာ အၾကာႀကီးေနလို႔ရ ေအာင္ လုပ္လို႔ရတဲ့ ဘက္က ေနသူတို႔လုပ္မွာေပါ့”

ဟု မင္းရာဇာကဆိုသည္။

“အမ်ိဳးသမီးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္အမ်ိဳးသမီး သိပ္ေနမေကာင္းဗ်၊ တစ္ခ်ိဳ႕စာနယ္ဇင္းေတြ မီဒီယာေတြက ေရးေနၾကတာ ေတြ႕မွာပါ၊

Loading...

သူတို႔က တရားသူႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ထက္ပိုသိေနသလိုေရးေနၾကတယ္ဗ်၊

အမႈမွန္ကို တရားသူႀကီး၊ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕ေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဘဲသိပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လူယုတ္မာေတြမဟုတ္ဘူးဗ်” ဟုဆိုသည္။

အိမ္အကူ မိန္းကေလးအား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈနဲ႔ တရားစြဲဆို ခံထားရတဲ့

သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းရာဇာ နဲ႔ ဇနီးတို႔ကို ဇူလိုင္(၂၉) ရက္ေန႔ ေျမာက္ဥကၠလာတရား႐ုံးမွာ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

“သူတို႔ဘက္က ႐ုံးခ်ိန္းေတြလည္းမလာဘူးဗ်ာ..ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုေထာင္ထဲမွာအၾကာႀကီးေနလို႔ရ ေအာင္

လုပ္လို႔ရတဲ့ ဘက္က ေနသူတို႔လုပ္မွာေပါ့”ဟု မင္းရာဇာကဆိုသည္။

“အမ်ိဳးသမီးအေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္ အမ်ိဳးသမီး သိပ္ေနမေကာင္းဗ်၊ တစ္ခ်ိဳ႕စာနယ္ဇင္းေတြ

မီဒီယာေတြကေရးေနၾကတာ ေတြ႕မွာပါ၊ သူတို႔က တရားသူႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔

ထက္ပိုသိေနသလိုေရးေနၾကတယ္ဗ်၊

အမႈမွန္ကို တရားသူႀကီး၊ က်ေနာ္တို႔ေရွ႕ေနနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဘဲသိပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ လူယုတ္မာေတြမဟုတ္ဘူးဗ်” ဟုဆိုသည္။

အိမ္အကူ မိန္းကေလး အား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈနဲ႔ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းရာဇာ နဲ႔

ဇနီးတို႔ကို ဇူလိုင္(၂၉) ရက္ေန႔ ေျမာက္ဥကၠလာ တရား႐ုံးမွာ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။