ဒီတပတ္လည္း ျမန္မာေတြ ကံေကာင္းျပန္ၿပီ” ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမန္မာလုပ္သားကရင္တိုင္းရင္းသားဇနီးေမာင္ႏွံ ထိုင္းထီအျမင့္ဆုံးဆုဘတ္(6)သန္းဆုကံထူးရွင္ျဖစ္သြားပါၿပီ

ဒီတပတ္လည္း ျမန္မာေတြ ကံေကာင္းျပန္ၿပီ”

ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျမန္မာလုပ္သားကရင္တိုင္းရင္းသားဇနီးေမာင္ႏွံ ထိုင္းထီအျမင့္ဆုံးဆုဘတ္(6)သန္းဆုကံထူးရွင္ျဖစ္သြားပါၿပီ….

ထိုင္းနိုင္ငံ လေယာင္းခရိုင္ စက္မွုဇုံလုပ္ငန္းခြင္တြင္

ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသား

ဇနီးေမာင္ႏွံ ယေန႔ 16-11-2020 ရက္ေန႔ထြက္သည့္

ထိုင္းထီအျမင့္ဆုံးဆုႀကီးတစ္ေစာင္

ထိုင္းဘတ္ေငြ( ၆ )သန္းဆု ေပါက္ပါတယ္….

မွတ္ခ်က္။ ။ ထိုင္းအလုပ္ရွင္မွ ေငြလိုက္ထုတ္ေပး

ပါလိမ့္မည္ ဘာလို့လဲ ဆိုေတာ့

ထီေပါက္တဲ့ ထီလက္မွတ္ေနာက္ေက်ာ ထိုင္းအလုပ္ရွင္က သူရဲ့လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

သို့ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိ ထီဆုေငြကို ထုတ္ယူခြင့္ရွိသူမွာ ထိုင္းအလုပ္ရွင္ပါ ထီလက္မွတ္ ပိုင္ရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံ ထိုင္းအလုပ္ရွင္က ထုတ္ေပးမွသာဆုေငြမ်ား လက္ဝယ္ရရွိမွာပါ။

ကံထူးရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့AAC အဖြဲ႕ကို လာေရာက္ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ေမတၱာရပ္ခံေနပါတယ္။

ထိုင္းထီကံထူးသူ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား

ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေတြကို အထူးသတိျပဳၾကပါ။

ရဲမင္း(AAC မဟာမိတ္အဖြဲ႕)

ထိုင္းအေျခစိုက္အလုပ္သမားကူညီေရး…..