ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးမိုးဒီ ေနမေကာင္းျဖစ္၍ ဒီေန႔တြင္ ဧရာဝတီစင္တာ၌ ေရာဂါသြားေရာက္စစ္ရာတြင္ positive အေျဖထြက္တယ္လို့ သိရွိရပါတယ္

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးမိုးဒီ

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္က

ေနမေကာင္းျဖစ္၍ ဒီေန႔တြင္ ဧရာဝတီစင္တာ၌ ေရာဂါသြားေရာက္စစ္ရာတြင္ positive အေျဖထြက္တယ္လို့ သိရွိရပါတယ္၊

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးဒီ သည္ လက္ရွိတြင္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး ၊ႏွလုံး ၊ ေက်ာက္ ကပ္ ေရာဂါ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္၊

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးဒီ ရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွုစရာမလိုဘဲ အသက္ရွုပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္၊

@8days TV

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ရက္ေလာက္က

ေနမေကာင္းျဖစ္၍ ဒီေန႔တြင္ ဧရာဝတီစင္တာ၌ ေရာဂါသြားေရာက္စစ္ရာတြင္ positive အေျဖထြက္တယ္လို့ သိရွိရပါတယ္၊

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္ မိုးဒီ သည္ လက္ရွိတြင္ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးတိုး ၊ႏွလုံး ၊ ေက်ာက္ ကပ္ ေရာဂါ ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္၊

ဟာသ သ႐ုပ္ေဆာင္မိုးဒီ ရဲ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေအာက္ဆီဂ်င္ ရွုစရာမလိုဘဲ အသက္ရွုပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္၊

@8days TV