ၿခိမ့္ေကကို တရားစြဲ ခံရ

ကိုဗစ် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီး တိုက်ဖျက်ရေး ညွှန်ကြားချက်ကို

မလိုက်နာသဖြင့် မြစ်သားမြို့နယ်တွင် မွေးနေ့ဖျော်ဖြေပွဲ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ

ဘနားနား (ခ) ခြိမ့်ကေကို အားတရားစွဲဆို ခံရကြောင်း သိရ။

ခြိမ့်ကေကို တရားစွဲ ခံရ

ကိုဗစ် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီး တိုက်ဖျက်ရေး ညွှန်ကြားချက်ကို

မလိုက်နာသဖြင့် မြစ်သားမြို့နယ်တွင် မွေးနေ့ဖျော်ဖြေပွဲ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ

ဘနားနား (ခ) ခြိမ့်ကေကို အားတရားစွဲဆို ခံရကြောင်း သိရ။

ယူနီကုဒ်ဖြင့်ဖတ်ရန်

ကိုဗစ် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီး တိုက်ဖျက်ရေး ညွှန်ကြားချက်ကို

မလိုက်နာသဖြင့် မြစ်သားမြို့နယ်တွင် မွေးနေ့ဖျော်ဖြေပွဲ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ

ဘနားနား (ခ) ခြိမ့်ကေကို အားတရားစွဲဆို ခံရကြောင်း သိရ။

ခြိမ့်ကေကို တရားစွဲ ခံရ

ကိုဗစ် ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီး တိုက်ဖျက်ရေး ညွှန်ကြားချက်ကို

မလိုက်နာသဖြင့် မြစ်သားမြို့နယ်တွင် မွေးနေ့ဖျော်ဖြေပွဲ ဦးဆောင်ပြုလုပ်သူ

ဘနားနား (ခ) ခြိမ့်ကေကို အားတရားစွဲဆို ခံရကြောင်း သိရ။