စတင္တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ပထမဆံုး ေျမေအာက္ လူကူး စႀကၤန္လမ္း

Daily News

ျပည္ လမ္းမွာ အခု စတင္တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆုံး ေျမေအာက္လူကူးစၾကၤန္လမ္းက အရွည္ ၃၀ မီတာ၊ အက်ယ္ ၃ မီတာ၊ အျမင့္ ၃ မီတာ ရွိတယ္။ Hi-Pile ၊ Precast Tunnel Box and Deck အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္လို႕ သိရပါတယ္။

အဆို ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးေသာ ေျမေအာက္လူကူးစၾကၤန္လမ္း (Underpass) ကို ျပည္လမ္းေပၚ မွာစတင္ တည္ေဆာက္ေနပါၿပီ။ စင္ကာပူ ကုမၺဏီ Surbana Jurong က Technical Partner အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေ႐ႊေတာင္ ကုမၺဏီက တာဝန္ယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

Loading...

ဆက္လက္ၿပီး ေျမေအာက္လမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ေနစဥ္ မီးႀကိဳးမ်ား ေ႐ႊ႕ရမည္ျဖစ္၍ လွည္းတန္းလမ္းမ၊ ေဇယ်ာ၊ အေဝယ်ာ၊ ေခမာလွည္းတန္း (၁,၂.,၃.၄.၅.၆) လမ္း ၊ဗဟိုလမ္း ၊မဟာေဘာဂလမ္း (၁.၂.၃)လမ္း၊ ဝင္းေသာ္တာလမ္းတို႔ ေခတၱဓာတ္အားျပတ္ပါမည္ေၾကာင္း ရန္ကုန္လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားျဖန္႕ျဖဴးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း YESCက ေၾကျငာထားပါတယ္။

Credit-Blacker