ကမာၻႀကီးအားမက္ေဆ့ေပးလိုက္ေသာ အေမ့ရဲ႕ ရဲရဲေတာက္စကားမ်ား

ဘယ္လိုဥပေဒဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်မတို႔လိုက္နာၾကရမယ္၊ရွင္တို႔ က်မကို မတရားတဲ့ ဥပေဒေတြနဲ႕တရားစြဲစီရင္ခ်က္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ခဲ့သမွ် က်မဘယ္တုန္းက ျငင္းဆန္ခဲ့ဖူးသလဲ က်မ ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္ခဲ့ဖူးသလဲ။

နိုင္ငံသားႀကီးသားပီသစြာ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း က်မ နိုင္ငံသားေတြကို စံျပေပးရင္း ရွင္တို႔ အျပစ္ဒဏ္ခ်သမွ် က်မရင္ဆိုင္ ခံယူျပခဲ့တယ္ေလ။

ခုလည္း ကမာၻႀကီးက ဥပေဒအရ က်မနဲ႕ ရွင္တို႔ကို တရားဥပေဒအရ စြဲခ်က္တင္တာ က်မတို႔ရင္ဆိုင္ရမွာဘဲ။

ဒီေနရာမွာလည္း ကမာၻႀကီးရဲ႕ ဥပေဒ တရားသည္ျဖစ္ေစ မတရားသည္ျဖစ္ေစ က်မတို႔ ခုခံကာကြယ္ေလွ်ာက္လဲရင္း စီရင္ခ်က္ကို က်မတို႔ စံျပအျဖစ္ လိုက္နာသြားၾကဖို႔ က်မကိုယ္က်မဆုံးျဖတ္ထားတယ္။

ဥေပဒဆိုတာ ေလးစားလိုက္နာရတဲ့အေၾကာင္း က်မကိုယ္ကိုအရင္းတည္ၿပီး စံျပအျဖစ္ ခံယူသြားမယ္၊ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္ရင္ ဥပေဒရဲ႕ စီရင္ျခင္းကိုခံရမွာ ဓမၼတာပါဘဲ။

က်မရဲ႕ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းမွကင္းေဝးရာဆိုတဲ့စာအုပ္ အလကားေရးထုတ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။က်မရဲ႕ ယုံၾကည္ရာ ကမာၻႀကီးကို စံနမူနာျပဖို႔ က်မကိုယ္နဲ႕ရင္း ေရးထိုးျပခဲ့တာ။

ရွင္တို႔လည္း က်မလို သတၱိရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက…

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္