ကမာရြတ္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္လမ္း ေျမေအာက္လမ္းကူး လူသြားဥမင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ား ၈၅ ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္ၿပီးစီး

ကမာရြတ္ၿမိဳ့နယ္ ျပည္လမ္း ေျမေအာက္လမ္းကူး လူသြားဥမင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ား ၈၅ ရာခိုင္ႏွုန္းခန႔္ၿပီးစီး

ရန္ကုန္ နိုဝင္ဘာ ၁၄

ရန္ကုန္ၿမိဳ့ ကမာရြတ္ၿမိဳ့နယ္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္အနီး ျပည္လမ္း ေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေျမေအာက္လမ္းကူး လူသြားဥမင္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း၌

ယခုအခါ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ား ၈၅ ရာခိုင္ ႏွုန္းခန႔္ ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဥမင္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မွ သိရသည္။နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဈးဆိုင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေသာ ျပည္လမ္းမ ေျမေအာက္ လမ္းကူး လူသြားဥမင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး

ယခုအခါ Junction Square ဘက္ရွိ အတက္ စက္ေလွကား မုခ္ဦးတစ္ေပါက္မွာ ေဆာက္လုပ္ဆဲျဖစ္၍ က်န္အပိုင္းမ်ားမွာ အေခ်ာသပ္လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ ဒီေနရာကို လုပ္ရတဲ့အေၾကာင္း ရင္းက ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေလ့က်င့္ ေရး အထက္တန္းေက်ာင္းရွိတယ္။ Junction Square ကို သြားတဲ့သူေတြ ရွိတယ္။

အဲဒီလူေတြအတြက္က လမ္းကူးတဲ့ေနရာမွာအခက္အခဲရွိတယ္။ ေန႔တိုင္းယာဥ္ထိန္းရဲက ရွင္းေပးေနရေတာ့ ဒါေတြကင္းလြတ္ သြားေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို့ လုပ္ေပးတာပါ။ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီလုပ္တဲ့ အခါမွာ ေအာက္ကလူကူးတံတားမွာ စားေသာက္ဆိုင္အေသးေလးေတြ လုပ္ေပးမွာပါ” ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေျမေအာက္လမ္းကူးလူသြား ဥမင္ကို သံကူကြန္ကရစ္အမ်ိဳးအစား ျဖင့္တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပင္မ ဥမင္အလ်ား ၄၂၇ ေပ ၂ လက္မ ရွိ၍ ဥမင္အျမင့္မွာ ၁၁ ေပရွိၿပီး ဥမင္ခန္း ဖြင့္အက်ယ္မွာ ေပ ၄၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဥမင္အတြင္း လူသြားလမ္း အက်ယ္ကို ၁၉ ေပ၈လက္မအထိထားရွိေပးမည္ျဖစ္ၿပီး

တစ္နာရီလၽွင္လူဦးေရ ၆၀၀၀ခန႔္ ျဖတ္သန္းသြားလာ နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ဥမင္အတြင္း အတက္အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ ေရြ႕လ်ား စက္ေလွကား သုံးစင္းႏွင့္ မသန္စြမ္း သူမ်ား အသုံးျပဳရန္ လူရွစ္ေယာက္စီး ဓာတ္ေလွကား ႏွစ္စင္းကို ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။

ျဖတ္သန္းသြားလာသူမ်ားအတက္အဆင္းအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ ေစေရးအတြက္ ဥမင္ေလ်ာေစာက္ ေထာင့္ကို ၃၀ ဒီဂရီ သတ္မွတ္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ ဥမင္အတြင္း၌ ၁၀ ေပ ပတ္လည္ဆိုင္ခန္း ၁၅ ခန္းခန႔္ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားသည္။

ဥမင္တည္ေဆာက္ေရးကာလကိုတစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးၿပီးဆုံးရန္ ခန႔္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွတာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီးလုပ္ငန္း ခြင္ကို ေန႔စဥ္အဆိုင္း သုံးဆိုင္းခြဲကာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ထင္ေပၚဝင္း(ကမာရြတ္)၊ ဓာတ္ပုံ – လင္းညြန႔္

Myanmaalin