(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုရွင္ေပၚထြက္လာပါၿပီ။😍😍

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုရွင္ေပၚထြက္လာပါၿပီ။😍😍

ေဒၚအိအိေမာ္ ေဝါၿမိဳ့နယ္ မိုးယံAW ဆိုင္မွ ကံထူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။

Zawgyi

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆုရွင္ေပၚထြက္လာပါၿပီ။😍😍

ေဒၚအိအိေမာ္ ေဝါၿမိဳ့နယ္ မိုးယံ AW ဆိုင္မွ ကံထူးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္