ဧရာဝတီစင္တာက(P)ျဖစ္သြားတဲ့ေဗာ္လန္တီယာလူငယ္ေလးပါ။ဘယ္လိုဘဲအားေပးၾက၊အားတင္းထားေပမဲ့၊လူ.. ဆိုတာတုန္လႈပ္တတ္တာပါဘဲ

ဧရာဝတီစင္တာက(P)ျဖစ္သြားတဲ့ေဗာ္လန္တီယာလူငယ္ေလးပါ။ဘယ္လိုဘဲအားေပးၾက၊အားတင္းထားေပမဲ့၊လူ.. ဆိုတာတုန္လႈပ္တတ္တာပါဘဲ။

” ျပန္လာခဲ့မယ္” လို႔အားတင္းၿပဳံးကာေျပာေနေပမဲ့၊သူ႔မ်က္ဝန္းမွာမ်က္ရည္ေတြနဲ႔.ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္လို႔စြန႔္စားရင္းခံရတာမ်ိဳးက်ေတာ့ေသဘဲသြားသြားပါ။စြန႔္စားရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။

မလိုအပ္ပဲေရာဂါကူးစက္လာသူေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ရတာမ်ိဳးအတြက္က်ေတာ့ကူညီရတဲ့ကေလးေတြမွဲ႔တစ္ေပါက္မစြန္းေစလိုပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြေရာ၊အုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြေရာလုပ္သင့္တာကိုပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္ၾကဖို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ဒီကေလးမ်က္ႏွာကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္၂ခါေလာက္ျပန္ၾကည့္စမ္းပါ။ငါ့သား/ တူ/ညီ/ အစ္ကိုစသည္ျဖင့္ျဖစ္ေနရင္ဘယ္လိုေနမလဲ… ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ။

ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံေပမဲ့ကိုယ္အသုံးမက်လို႔သူတပါးပါဒုကၡေရာက္ႏိုင္တာကိုေတာ့လူလိုစဥ္းစား၊စာနာၾကပါလို႔..!!!ကာယကံရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္မ်က္ႏွာမကာပဲတင္ပါသည္။credit – Lu Maw

Zawgyi Version

ဧရာဝတီစင္တာက(P)ျဖစ္သြားတဲ့ေဗာ္လန္တီယာလူငယ္ေလးပါ။ဘယ္လိုဘဲအားေပးၾက၊အားတင္းထားေပမဲ့၊လူ.. ဆိုတာတုန္လႈပ္တတ္တာပါဘဲ။

” ျပန္လာခဲ့မယ္” လို႔အားတင္းၿပဳံးကာေျပာေနေပမဲ့၊သူ႔မ်က္ဝန္းမွာမ်က္ရည္ေတြနဲ႔.ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္လို႔စြန႔္စားရင္းခံရတာမ်ိဳးက်ေတာ့ေသဘဲသြားသြားပါ။စြန႔္စားရက်ိဳးနပ္ပါတယ္။

မလိုအပ္ပဲေရာဂါကူးစက္လာသူေတြကိုေစာင့္ေရွာက္ရတာမ်ိဳးအတြက္က်ေတာ့ကူညီရတဲ့ကေလးေတြမွဲ႔တစ္ေပါက္မစြန္းေစလိုပါ။

အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြေရာ၊အုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြေရာလုပ္သင့္တာကိုပိုင္းျခားသိျမင္ႏိုင္ၾကဖို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။ဒီကေလးမ်က္ႏွာကိုေစ့ေစ့စပ္စပ္၂ခါေလာက္ျပန္ၾကည့္စမ္းပါ။ငါ့သား/ တူ/ညီ/ အစ္ကိုစသည္ျဖင့္ျဖစ္ေနရင္ဘယ္လိုေနမလဲ… ကိုယ္ခ်င္းစာၾကည့္ပါ။

ကိုယ္ျဖစ္ကိုယ္ခံပမဲ့ကိုယ္အသုံးမက်လို႔သူတပါးပါဒုကၡေရာက္ႏိုင္တာကိုေတာ့လူလိုစဥ္းစား၊စာနာၾကပါလို႔..!!!ကာယကံရွင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္မ်က္ႏွာမကာပဲတင္ပါသည္။credit – Lu Maw