လင္ေယာက်ၤားေသာက္ရန္ျမန္မာဘီယာ၁၀သိန္းဖိုးဝယ္ယူၿပီးတိုက္ခဲ့သူသိန္း၅၀၀ကံစမ္းမဲေပါက္

လင္ေယာက်ၤားေသာက္ရန္ျမန္မာဘီယာ၁၀သိန္းဖိုးဝယ္ယူၿပီးတိုက္ခဲ့သူသိန္း၅၀၀ကံစမ္းမဲေပါက္

လင္ကိုခ်စ္တာေလအက်ိဳးေပးေကာင္းတာေပါ့ရန္ကုန္တိုင္းပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိစတိုးဆိုင္တဆိုင္မွျမန္မာဘီယာ၁၀သိန္းဖိုးဝယ္ယူခဲ့ေသာေဒၚခင္စန္းေ႐ႊဆိုသူသည္ျမန္မာဘီယာမွဆုခ်ီးျမင့္ေသာသိန္း၅၀၀ဆုႀကီးကိုကံထူးသြားခဲ့သည္။

Stay Homeကာလအိမ္မွာပဲဘီယာေသာက္ရန္လင္ေယာက်ၤားျဖစ္သူကိုဝယ္ေပးခဲ့ရာကတံျမက္စည္းလွည္းခ်ိန္တြင္အဖုံးအားေတြ႕ၿပီးကံထူးရွင္ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။Credit:Myanmar Beer Award

Zawgyi Version

လင္ေယာက်ၤားေသာက္ရန္ျမန္မာဘီယာ၁၀သိန္းဖိုးဝယ္ယူၿပီးတိုက္ခဲ့သူသိန္း၅၀၀ကံစမ္းမဲေပါက္

လင္ကိုခ်စ္တာေလအက်ိဳးေပးေကာင္းတာေပါ့ရန္ကုန္တိုင္းပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိစတိုးဆိုင္တဆိုင္မွျမန္မာဘီယာ၁၀သိန္းဖိုးဝယ္ယူခဲ့ေသာေဒၚခင္စန္းေ႐ႊဆိုသူသည္ျမန္မာဘီယာမွဆုခ်ီးျမင့္ေသာသိန္း၅၀၀ဆုႀကီးကိုကံထူးသြားခဲ့သည္။

Stay Homeကာလအိမ္မွာပဲဘီယာေသာက္ရန္လင္ေယာက်ၤားျဖစ္သူကိုဝယ္ေပးခဲ့ရာကတံျမက္စည္းလွည္းခ်ိန္တြင္အဖုံးအားေတြ႕ၿပီးကံထူးရွင္ျဖစ္သြားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။Credit:Myanmar Beer Award