အေမစုေျပာထားတဲ့ မဲ နိုင္ခဲ့ရင္ ထားရမဲ့ စိတ္ထား

အေမစုေျပာထားတဲ့ မဲ နိုင္ခဲ့ရင္ ထားရမဲ့ စိတ္ထား

ကိုယ္နိုင္ရင္လည္း တစ္ဖက္သားကို မခံခ်င္စိတ္ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ရဘူး။

သူတစ္ပါးနိုင္ရင္လည္း ေဒါသထြက္ၿပီးျပႆနာမရွာရဘူး။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြကို တရားဝင္ ေၾကညာတာကိုေစာင့္ဆိုင္းၿပီးမွ နား​ေထာင္ၾကပါ။

ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႕ နားေထာင္ၾကပါ။

ၿပိဳင္ပြဲဝင္တဲ့ သူတိုင္း သူတိုင္း ဟာ တကယ္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ဆိုလိုရွိရင္ ရလဒ္က ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနတတ္ ရပါတယ္။

ကိုယ္နိုင္လို႔ ရင္လည္း သိပ္ႀကဳံးဝါးတာတို႔၊လက္ခေမာင္းခတ္တာတို႔၊ တဖက္သား မခံခ်င္ေအာင္လုပ္တာတို႔လုံးဝမရွိသင့္ပါဘူး။

ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တဲ့ရလဒ္အတိုင္း တစ္ရာ ရာခိုင္ႏူန္း မျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း ေဒါသနဲ႕တုန႔္ျပန္တာတို႔ ျပႆနာ ရွာတာတို႔ ဆိုတာဟာလည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။”

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
၅၊၁၁၊၂၀၂၀