ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၆၀ တန္ စက္ဘီးအေၾကာင္း

ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၆၀ တန္ စက္ဘီးပါတဲ့

ေဈးလည္းေကာင္းသလို ဘီးကလည္း ေကာင္းလွၿပီး တည္ေဆာက္ထားပုံက လုံးဝ အလန္း ။

Loading...

သံခ်ိန္းႀကိဳးအစား ကားေတြမွာသုံးတဲ့ ခ်ိန္းပတ္တားႀကိဳး နဲ႔မို႔ အျမင္ဆန္းေစပါတယ္။ ပါတဲ့ဂီယာ အခ်က္ေရကလည္း မယုံႏိုင္စရာပဲ ။ ပုံထဲမွာ ျမင္‌ေနရသ‌ေလာက္ ၁၇&၁၈ခ်က္အထိမို႔ ျမန္လိုက္မည့္ ျဖစ္ျခင္းပါပဲ ။

တတ္ႏိုင္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ ဒီေဈးေလာက္ကို စာမဖြဲ႕ေပမယ့္ကိုယ္ေတြအလိုကေတာ့ ကားႀကီးတစ္စီး ဝယ္ဖို႔ပဲ အားသန္မိတယ္။

ျမန္မာေငြ သိန္း ၁၆၀ တန္ စက္ဘီးပါတဲ့

ေဈးလည္းေကာင္းသလို ဘီးကလည္း ေကာင္းလွၿပီး တည္ေဆာက္ထားပုံက လုံးဝ အလန္း ။

သံခ်ိန္းႀကိဳးအစား ကားေတြမွာသုံးတဲ့ ခ်ိန္းပတ္တားႀကိဳး နဲ႔မို႔ အျမင္ဆန္းေစပါတယ္။ ပါတဲ့ဂီယာ အခ်က္ေရကလည္း မယုံႏိုင္စရာပဲ ။ ပုံထဲမွာ ျမင္‌ေနရသ‌ေလာက္ ၁၇ ၁၈ခ်က္အထိမို႔ ျမန္လိုက္မည့္ ျဖစ္ျခင္းပါပဲ ။

တတ္ႏိုင္တဲ့သူမ်ားကေတာ့ ဒီေဈးေလာက္ကို စာမဖြဲ႕ေပမယ့္ကိုယ္ေတြအလိုကေတာ့ ကားႀကီးတစ္စီး ဝယ္ဖို႔ပဲ အားသန္မိတယ္။