လဲက်ရင္ ျပန္ထနိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိေလး သမီးေလးရရင္

လဲက်ရင္ ျပန္ထနိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိေလး သမီးေလးရရင္

သမီးေလးဖတ္ဖို႔ (၁)

သမီးေလး ဒီေန႕ ေမသမီးလက္ကိုလႊတ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္ ေမ သတိေပးေနရက္နဲ႕ေခ်ာ္လဲတယ္ေနာ္…ေမ မထူေပးဘူး အျပစ္မတင္ဘူး ညိုးသြားတဲ့မ်က္ႏွာေလးကို ၾကည့္ၿပီး ေမ စိတ္မေကာင္းဘူး

သမီးေလး နာမွာကို ေမ သိပါတယ္ ဒါပင္မဲ့ သမီးေလး မငိုပါဘူး ျပန္ထနိုင္ခဲ့တယ္ လဲက်ရင္ ျပန္ထနိုင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိေလး သမီးေလးရရင္ ေမေက်နပ္ပါတယ္

ေနာင္တခ်ိန္ သမီးေလး ဘဝလမ္းအတြက္ ေလွ်ာက္တဲ့အခါ လဲက်ရင္ အျပစ္မတင္ဘဲ သမီးေလး ျပန္ထနိုင္ေအာင္ သမီးေဘးမွာ အၿမဲရွိေနပါ့မယ္ သမီးေလးေရ

သမီးေလး ဖတ္ဖို႔ (၂)

သမီးေလးေရ သမီးဘဝမွာ ျဖစ္ခ်င္တာ မျဖစ္တဲ့အခါ ဘဝကို စိတ္မပ်က္ပါနဲ႕ အရႈံးမေပးပါနဲ႕ “ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မျဖစ္တဲ့အခါ ျဖစ္သင့္တာကို လုပ္ပါ” ေမ့ဘဝမွာ ျဖစ္ခ်င္တာေတြရွိခဲ့တယ္ သမီးေလးေရ

ဒါေပမဲ့ ျဖစ္ခ်င္တာ မျဖစ္တဲ့ အခါ ျဖစ္သင့္တာကို ေသခ်ာစဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္နိုင္လို႔ ေမ ရပ္တည္နိုင္ခဲ့တာပါေနာင္တခ်ိန္ သမီး ဘဝအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ရရင္ ျဖစ္သင့္တာကို စဥ္းစားပါ သမီးေရ

20.6.16 (3yr 19)